KUNG FU

Chińska sztuka walki

KUNG FU - co to znaczy?

Znak Kung (功, Gōng) należy rozumieć jako pracę, wysiłek, osiągnięcie czy zasługę, a Fu (夫, Fū) mężczyznę, człowieka.

Oba znaki pisane razem właśnie jako Gōngfū (功夫) oznaczają aktywność wykonywaną przez człowieka, która wymaga wielkiej cierpliwości oraz znacznych pokładów energii i czasu. Kung Fu odnosi się do każdej umiejętności, która zostaje osiągnięta dzięki długotrwałej, wieloletniej praktyce, bądź pracochłonnym wysiłkom. Pod tym pojęciem rozumie się mistrzowski poziom umiejętności w dowolnej dziedzinie (a nie tylko w chińskich sztukach walki). Odnosić to należy do samego procesu nauki, a nie konkretnej dyscypliny, w której osiągamy doskonałość.

Kung Fu jest dziś jednak rozumiane jako Sztuka Walki wywodząca się z Chin. Chińskich Sztuk Walki jest jednak bardzo wiele i dzielą się na dziesiątki różnych stylów. W przeciwności do innych sztuk walki jak np. japońskie Karate lub koreańskie Tae Kwon Do, które również występują z podziałem na style, różne style chińskiego Kung Fu są często tak różne od siebie, że trudno w ogóle mówić o Kung Fu bez dodawania jaki styl ma się na myśli.

Choy Lee Fut Kung Fu jest jednym z najbogatszych i najlepiej usystematyzowanych stylów Kung Fu. Powstał w latach 30. XIX w. Biorąc pod uwagę historię Kung Fu, liczącą wiele setek lat, jest systemem stosunkowo młodym i dlatego tak dobrze został poznany. Mimo swojego krótkiego istnienia zawiera tradycje, doświadczenia i metody treningowe wywodzące się z buddyjskiego klasztoru Shaolin.

To właśnie tam w V w. n.e. umiejętność walki wręcz została podniesiona do rangi sztuki, między innymi dlatego, że zaczęła czerpać z rozmaitych źródeł. Wtedy do klasztoru przywędrował niezwykły człowiek. Był nim Bodhidharma, mnich z Indii. Wprowadził on do obowiązujących do tej pory zajęć mnichów również ćwiczenia fizyczne i oddechowe, które wywodziły się z jogi indyjskiej i istniejących wówczas w Chinach technik oddechowo-medytacyjnych, a także naukę medycyny i higieny — wszystko to miało służyć poznaniu i opanowaniu własnego ciała, umysłu oraz ducha. Od tego momentu datuje się fakt narodzin Shaolin Kung Fu. Powstałe później i znane do dzisiaj odmiany i style Kung Fu mają swoje korzenie w klasztorze Shaolin.

Rodzaje Kung Fu

Podstawowy podział w świecie Chińskich Sztuk Walki to podział na style zewnętrzne, określane mianem twardych, które kładą nacisk na ćwiczenia fizyczne i siłowe oraz style wewnętrzne — miękkie, w których większe znaczenie nadaje się oddechowi, koncentracji oraz płynności ruchów rozluźnionego ciała, gdyż dzięki tym czynnikom osiąga się opanowanie przepływu energii „chi” w ciele. Przedstawicielami tych odmian Kung Fu są m. in. style Hung Gar i Chow Gar jako style wyraźniej zewnętrzne oraz Tai Chi Chuan, Xing Yi lub Baguazhang jako te style, które należy sklasyfikować jako wewnętrzne.

Choy Lee Fut jest pod tym względem unikatowy i łączy w sobie zarówno trening charakteryzujący zewnętrzne odmiany Kung Fu oraz wewnętrzny rozwój ćwiczącego poprzez odpowiednią praktykę płynności, koncentracji i skupieniu na właściwym oddechu.

Sport a Tradycja

Sport a Tradycja

W samych Chinach bardzo popularne stały się turnieje walki, gdzie reprezentanci poszczególnych szkół lub wiosek toczyli ze sobą liczne boje, często na śmierć i życie. Konkurować zaczęto także w demonstrowaniu technik, prezentując tzw. walkę z cieniem (forma – układ ruchów charakteryzujących dany styl zawierający sekwencje ataków i obrony). Od połowy XX wieku, kiedy to komunistyczne władze Chin kategorycznie zakazały uprawiania Kung Fu (mistrzowie Kung Fu musieli wówczas uciekać przed represjami i karą śmierci poza granice kraju), rozpoczęto próby usportowienia tej sztuki walki. Dziś Kung Fu to już nie tylko tradycyjne metody rozwijania sprawności ciała i umysłu poprzez trening i naukę walki, ale również dyscyplina sportu, rozpoznawana przez organizacje sportowe na całym świecie. Kung Fu (jako sport funkcjonujące pod nazwą Wushu) w Polsce rozwijane jest przez Polski Związek Wushu, a na świecie przez Międzynarodową Federację Wushu.

Rywalizacja Sportowa

W ramach sportu Kung Fu/Wushu wyróżniamy podział na dwie poddyscypliny:

SANDA

To wolna walka o regułach podobnych do kickboxingu, z tą jednak różnicą, że w Sanda można wykonywać rzuty, bez prowadzenia walki w parterze oraz tzw. wypchnięcia poza matę. Charakterystyczne dla tej formuły jest to, że pojedynek nie rozgrywa się na ringu otoczonym linami, tylko na macie (Lei Tai) o wymiarach 8m x 8m, na podwyższeniu ok. 1 metra. Zawodnicy są wyposażeni w pancerze, rękawice, kaski oraz w ochraniacze na zęby i krocze.

TAOLU

Stanowi drugą konkurencję Kung Fu/Wushu, którą dodatkowo podzielić można na formy sportowe i formy tradycyjne. Są to indywidualne występy zawodników na planszy, gdzie celem jest bezbłędne i precyzyjne wykonanie układów ruchów składających się z sekwencji ataków, kopnięć oraz bloków. Formy tradycyjne nie są układane przez zawodników, lecz są nośnikiem tradycji zawartej w formach danego stylu i są przekazywane w niezmienionej formie kolejnym pokoleniom ćwiczących. Formy sportowe wywodzą się z form tradycyjnych, jednak dla zwiększenia widowiskowości występu pomija się skuteczność technik walki zastępując je, demonstrującymi sprawność zawodnika, akrobacjami gimnastycznymi.
Ćwiczący styl Choy Lee Fut idealnie odnajdują się w rywalizacji sportowej Kung Fu, radząc sobie bardzo skutecznie zarówno w konkurencjach walk jak i w konkurencjach form tradycyjnych. Na przestrzeni ponad 30 lat zawodnicy Choy Lee Fut odnosili ogromne sukcesy sięgając po tytuły Mistrzów Polski, Europy oraz Świata. Trenowane w ramach Choy Lee Fut techniki walki dalekiego zasięgu, spektakularne kopnięcia na wszystkie wysokości, błyskawiczne ataki we wszystkich płaszczyznach, rzuty i obalenia oraz umiejętności walki w parterze czynią z tego stylu skuteczną metodę nie tylko zdającą egzamin w formule na zasadach Sanda ale też znanego z zawodów KSW lub UFC – MMA.
 
Bogaty arsenał tradycyjnych form, które zachwycają pięknem ruchów, dynamiką wykonania oraz mocą wyrażoną w każdym uderzeniu i kopnięciu sprawia, że Polscy zawodnicy Choy Lee Fut dominują na arenach sportowych w Polsce oraz poza nią.

Trening KUNG FU dla zdrowia i samorozwoju

Kung Fu to jednak nie tylko sport, a przede wszystkim sztuka, która swoim bogactwem nie musi ograniczać się tylko do walki. Kung Fu to trening, który właściwie prowadzony jest doskonałym ogólnorozwojowym zajęciem. Rozwija fizycznie, kształtuje charakter i uczy dyscypliny, mobilizacji i koncentracji. Kung Fu jest możliwe do trenowania w każdym wieku i w zależności od niego oferuje naukę skutecznej samoobrony, poznanie piękna ruchu tradycyjnego stylu walki, jego metodyki, możliwość rywalizacji sportowej bez kompleksów, trening dla zdrowia i długowieczności.

Rozpocznij swoją przygodę z Kung Fu – chińską sztuką walki, która ma do zaoferowania ponad 2000 lat tradycji, jednak nie pozostaje z tyłu za współczesnymi metodami walki, a dodatkowo uzupełnia trening o skuteczne sposoby budowania silnego i elastycznego ciała, wyjątkową równowagę fizyczną i psychiczną oraz rozwija charakter.

Treningi Kung Fu w naszej szkole to: