Choy Lee Fut

Historia Choy Lee Fut

Twórcą systemu Choy Lee Fut jest wybitny mistrz Chan Heung. Nauczycielami Chan Heunga byli: jego wujek Chan Yuen Wu, wybitny mistrz Lee Yau San oraz mnich Choy Fook z południowego klasztoru Shaolin w powincji Fukien. Uczniem Choy Fooka, Chan Heung był przez dwanaście lat i pod jego okiem osiągnął wyjątkowe umiejętności. Poświęcił on ponad 30 lat swojego życia na połączenie swoich umiejętności w jeden styl. Styl ten jest jednym z najbogatszych i najlepiej usystematyzowanych stylów Kung Fu. Oferuje skuteczne techniki walki w każdym dystansie. Lecz nie tylko. To także etyka, kontrola ciała, oddechu i umysłu. Choy Lee Fut to ponad dwieście form, w tym także z tradycyjną chińską bronią m.in.: włócznią, halabardą, mieczem, szablą czy też wachlarzem.

Najstarszy syn Chan Heunga – Chan Koon Pak został spadkobiercą stylu. On z kolei przekazał całą swoją wiedzę swojemu najstarszemu synowi. W ten sposób wiedza ta dotarła do naszych czasów. Czwartym z kolei spadkobiercą Chan Heunga, a piątym pokoleniem stylu Choy Lee Fut jest mistrz dr Chen Yong Fa (Chan Wing Fa – w dialekcie kantońskim).

Chen Yong Fa zaczął pobierać nauki od swego dziadka Chan Yiu Chi w wieku czterech lat. Dziadek widząc, że jego wnuk jest słaby i chorowity rozpoczął jego szkolenie od ćwiczeń wewnętrznych Luohan Qigong. Ćwiczenia te wzmocniły chłopca do tego stopnia, że od tej pory praktycznie nie choruje. Chen Yong Fa zdobywał kolejne tajniki rodzinnego przekazu systemu Choy Lee Fut poprzez Qi Gong, Kung Fu aż do Tradycyjnej Chińskiej Medycyny. Po śmierci Chan Yiu Chi, Chen Yong Fa kontynuował naukę u swojego ojca Chan Wan Hon, u którego ukończył szkolenie. Kultywowanie tradycji przodków spoczęło teraz na jego barkach.

Mistrz Chen Yong Fa, spadkobierca Chen Family Choy Lee Fut, Piątego pokolenia WING SING TONG, jest pierwszym mistrzem z generacji, który otworzył organizację Wing Sing Tong również dla uczniów spoza rodziny. Dbając o prawidłowy przekaz sprawuje pieczę nad nauczaniem i za każdym razem wybór danej osoby jest dokonany przez samego Mistrza, po latach obserwacji postępów w sztuce walki, ale nie tylko. Prawość, lojalność, prawidłowa postawa moralna są równie ważne.

Do elitarnej grupy Mistrzów Wing Sing Tong należy Sifu Tomasz Chabowski (wielokrotny Mistrz Polski, Mistrz Europy, Mistrz USA, zdobywca Pucharu Afryki, Mistrz Świata) który prowadzi Szkołę Sztuk Walki Kung Fu Lung. Na I Światowym Szkoleniu Choy Lee Fut (w 2001 roku), w miejscu narodzin stylu, W Chinach, w wiosce King Mui, Tomasz Chabowski dostąpił zaszczytu przyjęcia do wąskiej grupy Mistrzów Wing Sing Tong i nadania tytułu „Sifu” co w tradycji chińskiej oznacza ”mistrz-ojciec-nauczyciel”. Dziesięć lat później w 2011 roku na szkoleniu dla najbliższych uczniów Mistrza Chen Yong Fa w Sydney, Sifu Tomasz Chabowski został awansowany na Międzynarodowego Mistrza Wing Sing Tong.

*Powyższy fragment pochodzi ze strony Szkoły Sztuk Walki Kung Fu LUNG Sifu Tomasza Chabowskiego Fire Dragon Disciple – więcej informacji na temat historii stylu oraz dziejów kolejnych Mistrzów-Spadkobierców Choy Lee Fut można znaleźć na stronie: https://www.lung.pl/kung-fu/chan-heung/

Choy Lee Fut na świecie

Rozwój Choy Lee Fut na Świecie odbywa się za sprawą działalności Mistrza Chen Yong Fa, który umożliwił poznawanie swojego rodzinnego stylu sztuki walki. Mistrz Chen Yong Fa regularnie szkoli swoich najbliższych uczniów, których rolą jest również dalsze przekazywanie nauk Mistrza. Siedzibą Główną International Chan Family Choy Lee Fut Wing Sing Tong jest Sydnej w Australii, gdzie Mistrz prowadzi Klinikę TCM, a jego najbliżsi uczniowie prowadzą nauczanie Kung Fu i Qi Gong. Dzięki jego staraniom Choy Lee Fut w przekazie rodzinnym Chan jest dziś jednym z najprężniej działających i rozwijających się stylów Kung Fu, a przedstawicieli Choy Lee Fut można spotkać w 19 krajach na 5 kontynentach w tym w Polsce.

Choy Lee Fut w Polsce

Choy Lee Fut w Polsce można trenować od połowy lat 80-tych XX wieku za sprawą ŚP Sifu Grzegorza Ciembroniewicza – Golden Dragon Disciple, który był pionierem Kung Fu w Polsce i to jego działalność doprowadziła do ogromnego rozwoju zainteresowania Choy Lee Fut oraz chińskimi sztukami walki w ogóle.

Dziś za rozwój Choy Lee Fut w Polsce odpowiadają najbliżsi uczniowie Mistrza Chen Yong Fa oraz Mistrzowie oraz Zaawansowani Instruktorzy Wing Sing Tong:

Poziomy Chan Family Choy Lee Fut

Tak wygląda struktura poziomów w Ogólnoświatowej Organizacji Chan Family Choy Lee Fut Kung Fu i Qigong.

Ten system poziomów jest stosowany od czasu, gdy Mistrz Chen Yong Fa zaczął nauczać tego systemu ludzi spoza swojej rodziny ponad 30 lat temu.

Chociaż niektóre szkoły Chan Family Choy Lee Fut na całym świecie mają dodatkowe systemy rankingowe (np. kolorowe pasy), które są odpowiednie dla uczniów z danego kraju, pokazane tutaj poziomy są wspólne na całym świecie.

Poziomy Hung Sing Gwoon są oceniane/osiągane na podstawie umiejętności i wiedzy w systemie Chan Family.

Poziomy Wing Sing Tong są oceniane/osiągane według powyższych kryteriów, plus oddanie, lojalność i cechy osobowości ucieleśniające kodeks etyczny (Mo Duc).

Kodeks Mo Duc (Wu De)

Zasady postępowania Choy Lee Fut zostały ustanowione przez Chana Heunga, kiedy stworzył system Choy Lee Fut. Dotyczą wszystkich praktykujących Choy Lee Fut, niezależnie od przynależności do szkoły, kraju czy mistrza.

Za ich pośrednictwem Chan Heung dążył do zaszczepienia kodeksu wojownika (武德 Wu De / Mo Duc) praktykującym Choy Lee Fut zarówno w jego czasach, jak i w przyszłości. Będąc częścią linii Shaolin z jej monastycznym elementem, ten aspekt treningu był bardzo ważny dla Chan Heunga i nadal odbywa się w szkołach Choy Lee Fut na całym świecie.

Tradycyjnie tylko ci uczniowie, którzy podążali za założeniami Mo Duc byli uważani za wartych uczenia. Uczniowie nie postępujący zgodnie z Mo Duc nie są warci uczenia, zaufania i nawet szacunku. Bez odpowiedzialności etycznej mogą oni też nadużywać stylu walki, by szkodzić innym. Zatem mistrzowie ostrożnie przypatrują się swym uczniom przez długi czas, aż do uzyskania pewności, że pracują oni nad osiągnięciem wysokiego poziomu zasad etyki według Kodeksu Mo Duc, dopiero wtedy pozwalają im rozpocząć poważny trening.

Mo Duc zawiera wstęp oraz dwa aspekty: Moralność Czynów i Moralność Własną.

Na obrazku można znaleźć wstęp, to sentencje opisane nad postacią Guan Yu, po lewej stronie Moralność Czynów, a po prawej Moralność Własną.

Egzaminy i Stopnie Choy Lee Fut w IRBISIE

W Szkole Sztuk Walki IRBIS, która jest filią działalności Sifu Tomasza Chabowskiego nauczamy Choy Lee Fut w ten sam sposób co Szkoła Sztuk Walki Kung Fu LUNG dlatego nasi uczniowie trenujący u Sifu Piotra Kowalik podlegają jednakowemu systemowi nauczania oraz egzaminowania.

W tradycyjnym systemie Kung Fu, jakim jest Choy Lee Fut istnieją tylko trzy stopnie: początkujący, średniozaawansowany i zaawansowany. Ma to odbicie również w systemie szarf przyjętych w naszej szkole. System ten funkcjonuje w „zewnętrznym” wizerunku Szkoły, dla „zewnętrznych” uczniów.

Tradycyjnie strój treningowy oraz szarfa nie są odpowiednikiem żadnego stopnia. Historycznie rzecz biorąc, w dawnej szkole Kung Fu uczniowie oraz mistrz nie wyróżniali się między sobą. By w razie ataku napastnik nie mógł rozpoznać kto jest najgroźniejszym przeciwnikiem. Pomimo braku rozróżnienia każdy wiedział, gdzie jest jego miejsce i miał odpowiedni szacunek dla Sifu jak i starszych braci i sióstr. Starsi bracia (czyli uczniowie, którzy przebywają z Sifu dłużej) odpowiedzialni są za swoich młodszych braci. Szkoła Kung Fu jest jak rodzina. Mistrz jest zawsze jeden, Sifu jest dla uczniów jak ojciec dla własnej rodziny. Jeżeli Sifu orzekł, że jego uczeń osiągnął poziom mistrzowski, pozwala mu założyć własną „rodzinę”. Jednak relacje, związek i kontakt dalej pozostają, tak jak tytuł Sifu, który dla uczniów swojego ucznia staje się Sigung (jakby „dziadkiem”).

Zobacz jak wygląda nasz system pasów: https://www.lung.pl/o-szkole/stopnie/

Treningi Kung Fu w naszej szkole to: